تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش تهران، سالن اختصاصی تابلوفرش(سالن ۱۰) به روایت تصویر

       بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش تهران، سالن اختصاصی تابلوفرش(سالن ۱۰) به روایت تصویر

DSC_4104

  DSC_4316 DSC_4332 DSC_4298 DSC_4290 DSC_4286 DSC_4282 DSC_4262 DSC_4267

 10 11 12 13   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44+  46 DSC_4066 DSC_4093 DSC_4096 DSC_4097 DSC_4101 DSC_4103 DSC_4104 DSC_4105

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir