تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

تماس با اتحادیه

آدرس: ایران، آذربایجان شرقی، سردرود، خیابان امام، روبروی کوچه شاکری سوم، ساختمان اتحادیه تابلوفرش دستباف سردرود

تلفن های تماس: ۳۴۲۰۵۳۴۴-۰۴۱-۹۸+ , ۳۴۲۱۵۳۳۱-۰۴۱-۹۸+

فاکس: ۳۴۲۵۳۳۲-۰۴۱-۹۸+

پیامک اتحادیه: ۱۰۰۰۹۹۹۴۲۱۵۳۳

پست الکترونیکی:

email-about

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir