تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

محمدحسن مزدستان

 

 

 

 

 

شرکت فرش سیرمان
مدیرعامل : محمد حسن مزدستان
تلفن :      ۳۶۵۱۲۶۹۳ – ۰۵۱

نمابر :      ۳۶۵۱۲۶۹۳ – ۰۵۱
موبایل :     ۰۹۳۵۴۶۱۸۷۹۷
نوع فعالیت : تولید و فروش تابلوفرش دستباف

آدرس :  مشهد – بلوار طوس – طوس ۶۵- نجف ۳۰- شهیدرحیمی۱۰

ایمیل : 

وب سایت :    www.seerman.ir

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir