تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

محمد فتحعلی پور

محمد فتحعلی پور

تولیدی تابلوفرش فتحعلی پور سردرود
مدیرعامل : محمد فتحعلی پور
تلفن :    ۳۴۲۰۱۰۶۴- ۰۴۱

نمابر :       ۳۴۲۱۲۰۲۰ – ۰۴۱
موبایل :    ۰۹۱۴۳۱۱۶۲۱۶  ،   ۰۹۱۴۳۱۷۸۱۶۶
نوع فعالیت : تولید و فروش تابلوفرش دستباف

آدرس :  سردرود – اول جاده خلجان – ۱۲ متری اول

ایمیل :  fathalipourmehrdad@gmail.com

وب سایت :   

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir