تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

معرفی اتحادیه

با اتحادیه تابلو فرش و صنوف همگن شهر سردرود بیشتر آشنا شوید

« اعضای هیات مدیره اتحادیه »هادی ابری سردرودی-ریاست

هادی ابری سردرودی -رئیس

 

3مهدی ثقفیان -نائب رئیس اول

مهدی ثقفیان – نائب رئیس اول

احمد مبصرسردرودی-نایب رئیس دوم

احمد مبصرسردرودی – نائب رئیس دوم

4صمد نعیمی -خزانه دار

صمد نعیمی پیوستی -خزانه د ار

5مهرداد فتحعلی پور-دبیر(

مهرداد فتحعلی پور -دبیر اجرایی

Jamal Fath Alipour

جمال فتحعلی پور سنگستانی – بازرس هیئت مدیره

« کارکنان »

سولماز ظریفی- مدیر اجرایی

پریسا مقنی صنعتی – کارمند

فریبا فکاری – حسابدار

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir