تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

مدارک صدور کارت قالیبافی و صنوف همگن

۱- چهار قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ با زمینه سفید (برای خواهران رعایت حجاب اسلامی الزامی است)

۲- اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی از آن صفحه الزامیست) و اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی کارت پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه ( کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت در یک صفحه A4 باشد ).

۳- تکمیل فرمهای مربوط به صدور کارت(درمحل اتحادیه)

۴- اشتغال و فعالیت در امر قالیبافی و سایر حرف فرش دستباف

  • شماره تلفن های اتحادیه: ۳۴۲۱۵۳۳۱-۳۴۲۰۵۳۴۴

 

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir