تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت مباشرت

۱- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (۴ برگ)

۲- کپی کارت ملی (پشت و رو – ۴ برگ)

۳- کپی پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه(پشت و رو ۴برگ)

۴- کپی کارت قالی بافی یا صنوف همگن (۱ برگ)

۵- عکس رنگی جدید ۴*۳ ۱۰ قطعه

۶- تکمیل فرمهای مربوط به اخذ کارت مباشرت (درمحل اتحادیه)

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir