تابلوفرش, تابلو فرش, سردرود, اتحادیه, دستباف, دستبافت

مدارک لازم جهت احذ پروانه کسب

۱- کپی شناسنامه از تمامی صفحات (۴ برگ)
۲- کپی کارت ملی (پشت و رو – ۴ برگ)
۳- کپی پایان خدمت الکترونیکی یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (پشت و رو – ۴ برگ)
۴- کپی مدرک تحصیلی (۱برگ)
۵- کپی کارت قالی بافی یا صنوف همگن (۱ برگ)
۶- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی(شماره دار رسمی – ۱ برگ)
۷- کپی تمامی قبوض محل کسب (۱ برگ)
۸- عکس رنگی جدید ۴*۳ (۱۴ قطعه) ۹- تکمیل فرمهای مربوط به اخذ پروانه (درمحل اتحادیه)

طراحی و اجرا توسط mehtari.ir